Akciğer kanseri bitkisel destek ürünler

sagaltman.com » Akciğer kanseri
01:47 07-07-2018 | icon 24223
Akciğer kanseri bitkisel destek ürünler

Bugüne kadar başvuran hastaların %95 yaklaşık Akciğer ameliyatı, Kemoterapi tedavisi ya da Radyoterapi tedavisi ile birlikte;
Akciğer kanseri tedavisinde Lung cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy protokolü uygulanmakta.
Bu tahmini olarak bulunduğu evreye bağlı olmak üzere ve hastanın anatomik ve fizyolojik yapısına göre değişmektedir.

Küçük hücreli akciğer kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri Small cell lung cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy Asd9 and Kenircu protokolü uygulanmakta. 
Küçük hücreli akciğer kanseri yaşama şansı ve kurtulma oranı % 40-80 arasında.

Akciğer zarı kanseri 

Akciğer zarı kanseri Lung membrane cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy protokolü.

Akciğer kanseri

Öncelikle hastanın akciğer kanseri teşhisi ve sonuç da uygulan yöntemler başlar.
1- Akciğer kanseri ameliyatı,
2- Akciğer kanseri kemoterapi tedavisi,
3- Akciğer kanseri radyoterapi tedavisi,

Akciğer kanseri kemoterapi tedavisi

Akciğer kanseri kemoterapi tedavisi fayda sağlar.

Akciğer kanseri radyoterapi tedavisi

Akciğer kanseri radyoterapi yani ışın tedavisi fayda sağlamaktadır.

Akciğer kanseri nedenleri nedir?

Akciğer kanseri nedenleri nedir? 
Sıkıntı ve stres,
Sigara,
Alkol,
Uyuşturucu,
Kalıtımsal nedenler,
Mesleki sebepler,
Beslenme bozuklukları,
Gıdalardaki boya ve kimyasal maddeler,
Katkı maddeleri,
Tatlandırıcılar,
Küfler,

Akciğer kanseri belirtileri nedir?

Kilo kaybı,
Ses kısıklığı,
Balgam,
Öksürük,
Mide şikâyetleri,
Sırt bölgesinde ağrı,
Lütfen Doktorunuza başvurunuz.

Solunum sistemi

Akciğer kanseri teşhisinin konulması Göğüs hastalıkları uzmanının gerekli tetkik ve tahlilleri ve sonunda biopsi sonucunda patoloji raporu ile sabitlenir.
Vücut dokularında yaşamsal olayların sürmesi için gerekli
Oksijeni havadan sağlayan sisteme Solunum sistemi denir. 
Solunum yolları ile solunum organı akciğerlere gelen hava alveol duvarındaki kapillerin içindeki kana ( Eritrosit’lere ) geçer.
Dokularda metabolizma sonucu biriken karbondioksit ’tekapillerler deki kandan alveollere geçer ve dışarı atılır. 
Öyleyse kısaca diyebiliriz ki solunum sistemi vücut
İçin gerekli O2’yi sağlar, vücutta oluşan CO2’ti dışarı atar.

Solunum sistemi ile genel bilgiler
Bu sistem 3 bölümde incelenir.
1-Üst solunum yolları: Cavumnasi, paranasalsinuslar ve nasopHarynx 
2-Alt solunum yolları: Larynx, trachea ve bronchi 
3-Solunum organı: Pulmo “Akciğer”

Üst solunum yolları
Solunum yolları fonksiyonel olarak ayrıca hem solunum, hem de
Başka görevi olan ( Cavumnasi koku alma, cavumorms sindirim ve tat alma, pharynx sindirim ve işitme, larryx ses çıkarma ) solunum
Yolları ile yalnız solunum görevi olan solunum yolları ( Trac-Hea, brochi ) olarak ta ayrılabilir.

Bronchi
Beşinci veya göğüs omuru hizasında trachea ikiye ayrılır. ( Bifurcatiotrachea ) bu şekilde sağ ve sol iki bronkus ( Bronchusprincipalisdexter et sinister ) meydana gelir. 
Bu iki broncus arasında 70 derecelik bir açı oluşur ki açının tepesi hizasına ( içeride ) carinatracheae denir. 
Sağ sol bronchusprincipalisler arasında şu farklılıklar vardır.
Broncus Principalis Dexter Broncus Principalis Sinister
UZUNLUĞU 2cm (Kısa) 5cm (Uzun)
ÇAP 15mm(kalın) 10mm(ince)
TRACHEA EKSENİ
YAPTIĞI AÇI 24,5–25 derece 45,5 derece

Solunum organı
Dışarıdan oksijenin alınıp karbondioksitin dışarı atıldığı organ akciğerdir. 
Akciğerler ( pulmones ) sağ sol ( pulmodexter et sinister ) olmak üzere iki tanedir. 
Göğüs boşluğunda bulunurlar ki iki akciğer ortada kalp, esophagus, trachea, büyük damarlar ve önemli sinirler içeren Mediastinum adı verilen aralıkla birbirlerinden ayrılmışlardır.
Bir akciğer yarım bir koniye benzer, buna göre konveks bir yan yüzü ( faciescostalis ), az konkav bir iç yan yüzü ( faciesmedialis, mediastinalis ) ve aşağıda bir tabanı ( faciesdiaphragmatica ) ile yukarda tepe ( apexpulmonis )’si vardır. 
Margoanterior ve margoinferior’u belirgindir.
İç yüzde akciğere girip çıkan oluşumların bulunduğu alana HİLUS PULMANİS (göbek) denir. 
Hilus yolu ile akciğere bronşlar, akciğer arterleri ile sinirler girer, akciğere venleri ile lenfa damarları çıkar. 
Bu oluşumların tümüne birden akciğer kökü anlamında “RADİX PULMONİS” denir.
Sağ ve sol akciğer üzerlerindeki derin yarıklarla ( fissuraeinterlobares ) lobuspulmonislere ( akciğer lobları ) ayrılmıştır. 
Pulmodexterlobussuperior, lobusmedius ve lobusinferior olarak üç lob olmasına rağmen pulmosinisterlosussuperior ve lobusinferior olarak iki lobdan ibarettir. 
Sağ akciğerde bu lobları fissurahorisontalis ve fissuraobliqua, sol akciğerde ise sadece fissuraobliqua birbirinden ayrılmıştır.
Akciğerlerin tabanı diaphragma üzerine oturur. 
Tepesi aperturathoracissuperioru (claviculanın ortası hizasında l.costadan itibaren) 2-3cmi aşar.

Akciğerin yapısı
BroncusprincipalislerHiluspulmonisten içeri girince “AKCİĞER İÇİ BRONŞLARI” genel adını alırlar ve o taraf akciğerinin loblarına göre sağda üç solda üç dala ayrılırlar. 
Bu ilk dallara “BRONCHİ LOBARES” denir. 
Bunlarda birkaç segmente “BRONCHİ SEGMENTALES” segmentlerde çok sayıda bronchiolilere ayrılır. 
Bu şekilde ayrılmalarına devam eden bronşların çapları gitgide küçülür duvarlarındaki kıkırdak giderek yok olur yerini düz kaslardan ibaret bir duvar alır. 
Epitelkübikleşir, siller ve salgı hücreleri yok olur. 
Bronş ağacının son dallanmaları bronchioliterminales, bronchiolirespiratori, ductulialveolares şeklindedir. 
Ductulialveolareslerin duvarları incedir ve yer yer şişkinlikler gösterir ki bunlara sacculialveolipulmonislerde sonlanırlar. 
Alveol duvarı yassı tek sıra endotel hücrelerden elastik ve reticüler liflerden yapılır. 
Bunlar etrafında kapiller bulunur ki, kapillerden akciğer venleri başlar. 
Her bir akciğerden iki adet VV. PULMONALES çıkar.
Ductulialveolares, sacculialveolares, alveolipulmonis birlikte bir akciğer acinusunun oluştururlar. 12–18 akciğer acinusu da lobulipulmonum olarak adlandırılır. 
Her bir lobulipulmonum da bağımsız bir akciğercik olarak değerlendirilir. 
Akciğerin dış yüzü serözpleura ile örtülüdür.
Bronşların duvar yapıları tracheaya benzer. 
Bronkuslar ait oldukları taraf akciğeri içine girerek birçok kollara ayrılır.
Bronş ve bronşiyollerin geri dönüşsüz olarak genişlemesine neden olan kronik, nekrotizan bir enfeksiyondur. 
Distal hava yolları daraldığı ve tıkandığı için, hastalık obstrüktif niteliktedir.
Yüksek ateş, öksürük ve bol miktarda kötü kokulu balgam ile karakterlidir.
Etiyolojisinde obstrüksiyon, nekrotizanpnömoniler ve değişik doğumsal veya herediter hastalıklar olabilir.
Makroskopik olarak hava yolları genişlemiştir ve çıplak gözle bakıldığında, plevra komşuluğunda bile görülebilirler. 
Normal olarak plevradan 2-3 cm uzakta çıplak gözle seçilemez olmaları gerekir.

Tıbbi Sorumluluk Reddi

0.035069942474365