Akciğer kanseri bitkisel destek ürünler

sagaltman.com » Akciğer kanseri
01:47 07-07-2018 | icon 19174
Akciğer kanseri bitkisel destek ürünler

Bugüne kadar başvuran hastaların %95 yaklaşık Akciğer ameliyatı, Kemoterapi tedavisi ya da Radyoterapi tedavisi ile birlikte;
Akciğer kanseri tedavisinde Lung cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy protokolü uygulanmakta.
Akciğer kanseri  yaşama şansı kurtulma oranı nedir?
Bu tahmini olarak bulunduğu evreye bağlı olmak üzere ve hastanın anatomik ve fizyolojik yapısına göre değişmektedir.
Akciğer kanseri kurtulma oranı % 60-90 arasında

Küçük hücreli akciğer kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri Small cell lung cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy Asd9 and Kenircu protokolü uygulanmakta. 
Küçük hücreli akciğer kanseri yaşama şansı ve kurtulma oranı % 40-80 arasında.

Akciğer zarı kanseri 

Akciğer zarı kanseri Lung membrane cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy protokolü.

Akciğer kanseri

Öncelikle hastanın akciğer kanseri teşhisi ve sonuç da uygulan yöntemler başlar.
1- Akciğer kanseri ameliyatı,
2- Akciğer kanseri kemoterapi tedavisi,
3- Akciğer kanseri radyoterapi tedavisi,

Akciğer kanseri kemoterapi tedavisi

Akciğer kanseri kemoterapi tedavisi fayda sağlar.

Akciğer kanseri radyoterapi tedavisi

Akciğer kanseri radyoterapi yani ışın tedavisi fayda sağlamaktadır.

Akciğer kanseri nedenleri nedir?

Akciğer kanseri nedenleri nedir? 
Sıkıntı ve stres,
Sigara,
Alkol,
Uyuşturucu,
Kalıtımsal nedenler,
Mesleki sebepler,
Beslenme bozuklukları,
Gıdalardaki boya ve kimyasal maddeler,
Katkı maddeleri,
Tatlandırıcılar,
Küfler,

Akciğer kanseri belirtileri nedir?

Kilo kaybı,
Ses kısıklığı,
Balgam,
Öksürük,
Mide şikâyetleri,
Sırt bölgesinde ağrı,
Lütfen Doktorunuza başvurunuz.

Solunum sistemi

Akciğer kanseri teşhisinin konulması Göğüs hastalıkları uzmanının gerekli tetkik ve tahlilleri ve sonunda biopsi sonucunda patoloji raporu ile sabitlenir.
Vücut dokularında yaşamsal olayların sürmesi için gerekli
Oksijeni havadan sağlayan sisteme Solunum sistemi denir. 
Solunum yolları ile solunum organı akciğerlere gelen hava alveol duvarındaki kapillerin içindeki kana ( Eritrosit’lere ) geçer.
Dokularda metabolizma sonucu biriken karbondioksit ’tekapillerler deki kandan alveollere geçer ve dışarı atılır. 
Öyleyse kısaca diyebiliriz ki solunum sistemi vücut
İçin gerekli O2’yi sağlar, vücutta oluşan CO2’ti dışarı atar.

Solunum sistemi ile genel bilgiler
Bu sistem 3 bölümde incelenir.
1-Üst solunum yolları: Cavumnasi, paranasalsinuslar ve nasopHarynx 
2-Alt solunum yolları: Larynx, trachea ve bronchi 
3-Solunum organı: Pulmo “Akciğer”

Üst solunum yolları
Solunum yolları fonksiyonel olarak ayrıca hem solunum, hem de
Başka görevi olan ( Cavumnasi koku alma, cavumorms sindirim ve tat alma, pharynx sindirim ve işitme, larryx ses çıkarma ) solunum
Yolları ile yalnız solunum görevi olan solunum yolları ( Trac-Hea, brochi ) olarak ta ayrılabilir.

Bronchi
Beşinci veya göğüs omuru hizasında trachea ikiye ayrılır. ( Bifurcatiotrachea ) bu şekilde sağ ve sol iki bronkus ( Bronchusprincipalisdexter et sinister ) meydana gelir. 
Bu iki broncus arasında 70 derecelik bir açı oluşur ki açının tepesi hizasına ( içeride ) carinatracheae denir. 
Sağ sol bronchusprincipalisler arasında şu farklılıklar vardır.
Broncus Principalis Dexter Broncus Principalis Sinister
UZUNLUĞU 2cm (Kısa) 5cm (Uzun)
ÇAP 15mm(kalın) 10mm(ince)
TRACHEA EKSENİ
YAPTIĞI AÇI 24,5–25 derece 45,5 derece

Solunum organı
Dışarıdan oksijenin alınıp karbondioksitin dışarı atıldığı organ akciğerdir. 
Akciğerler ( pulmones ) sağ sol ( pulmodexter et sinister ) olmak üzere iki tanedir. 
Göğüs boşluğunda bulunurlar ki iki akciğer ortada kalp, esophagus, trachea, büyük damarlar ve önemli sinirler içeren Mediastinum adı verilen aralıkla birbirlerinden ayrılmışlardır.
Bir akciğer yarım bir koniye benzer, buna göre konveks bir yan yüzü ( faciescostalis ), az konkav bir iç yan yüzü ( faciesmedialis, mediastinalis ) ve aşağıda bir tabanı ( faciesdiaphragmatica ) ile yukarda tepe ( apexpulmonis )’si vardır. 
Margoanterior ve margoinferior’u belirgindir.
İç yüzde akciğere girip çıkan oluşumların bulunduğu alana HİLUS PULMANİS (göbek) denir. 
Hilus yolu ile akciğere bronşlar, akciğer arterleri ile sinirler girer, akciğere venleri ile lenfa damarları çıkar. 
Bu oluşumların tümüne birden akciğer kökü anlamında “RADİX PULMONİS” denir.
Sağ ve sol akciğer üzerlerindeki derin yarıklarla ( fissuraeinterlobares ) lobuspulmonislere ( akciğer lobları ) ayrılmıştır. 
Pulmodexterlobussuperior, lobusmedius ve lobusinferior olarak üç lob olmasına rağmen pulmosinisterlosussuperior ve lobusinferior olarak iki lobdan ibarettir. 
Sağ akciğerde bu lobları fissurahorisontalis ve fissuraobliqua, sol akciğerde ise sadece fissuraobliqua birbirinden ayrılmıştır.
Akciğerlerin tabanı diaphragma üzerine oturur. 
Tepesi aperturathoracissuperioru (claviculanın ortası hizasında l.costadan itibaren) 2-3cmi aşar.

Akciğerin yapısı
BroncusprincipalislerHiluspulmonisten içeri girince “AKCİĞER İÇİ BRONŞLARI” genel adını alırlar ve o taraf akciğerinin loblarına göre sağda üç solda üç dala ayrılırlar. 
Bu ilk dallara “BRONCHİ LOBARES” denir. 
Bunlarda birkaç segmente “BRONCHİ SEGMENTALES” segmentlerde çok sayıda bronchiolilere ayrılır. 
Bu şekilde ayrılmalarına devam eden bronşların çapları gitgide küçülür duvarlarındaki kıkırdak giderek yok olur yerini düz kaslardan ibaret bir duvar alır. 
Epitelkübikleşir, siller ve salgı hücreleri yok olur. 
Bronş ağacının son dallanmaları bronchioliterminales, bronchiolirespiratori, ductulialveolares şeklindedir. 
Ductulialveolareslerin duvarları incedir ve yer yer şişkinlikler gösterir ki bunlara sacculialveolipulmonislerde sonlanırlar. 
Alveol duvarı yassı tek sıra endotel hücrelerden elastik ve reticüler liflerden yapılır. 
Bunlar etrafında kapiller bulunur ki, kapillerden akciğer venleri başlar. 
Her bir akciğerden iki adet VV. PULMONALES çıkar.
Ductulialveolares, sacculialveolares, alveolipulmonis birlikte bir akciğer acinusunun oluştururlar. 12–18 akciğer acinusu da lobulipulmonum olarak adlandırılır. 
Her bir lobulipulmonum da bağımsız bir akciğercik olarak değerlendirilir. 
Akciğerin dış yüzü serözpleura ile örtülüdür.
Bronşların duvar yapıları tracheaya benzer. 
Bronkuslar ait oldukları taraf akciğeri içine girerek birçok kollara ayrılır.
Bronş ve bronşiyollerin geri dönüşsüz olarak genişlemesine neden olan kronik, nekrotizan bir enfeksiyondur. 
Distal hava yolları daraldığı ve tıkandığı için, hastalık obstrüktif niteliktedir.
Yüksek ateş, öksürük ve bol miktarda kötü kokulu balgam ile karakterlidir.
Etiyolojisinde obstrüksiyon, nekrotizanpnömoniler ve değişik doğumsal veya herediter hastalıklar olabilir.
Makroskopik olarak hava yolları genişlemiştir ve çıplak gözle bakıldığında, plevra komşuluğunda bile görülebilirler. 
Normal olarak plevradan 2-3 cm uzakta çıplak gözle seçilemez olmaları gerekir.

S.S.S.

Sistem kayıt tarihi 09-11-2019
Annem 60 yaşında küçük hücreli akciğer kanseri
155*67 kilo, Kabızlık var, 2 lt su içiyor günde,
Sol akciğerde kitle lezyon var.
Karaciğerde sol lobda metastatik kitle var.
Kemik yapılarda yaygın metastatik lezyon var.
Beyinde kafatası bölgesinde ışın ile bitti.
Beyin sol lobda kanama olmuş.
Beyinde pıhtı var o alınacak.
Arada belinde sırtta ağrı var. Bel fıtığı var.
Kemoterapi aldı.
Yüzde vücutta kızarık oldu.
Sağ ayakta uyuşma.
Denge kaybı var.
Elde titreme var.
Hocam yardımcı olun sizin başarılı hikâyelerini izledik bize de yardımcı olun.

Sistem kayıt tarihi 07-11-2019
Babam 53 yaşında Küçük hücreli akciğer kanseri 159 boyunda 67 kg 2 ayda 56 kg düşdü.
Sağ akciğerde büyüğü 8 cm 4 tane kitle var.
Küçük hücreli akciğer kanseri, Beyin metastazı var.
Beyninden 10 gün ışın tedavisi aldı.
3 gün kemoterapi aldı.
Şimdi 10 günlük vücudundan ışın tedavisi alıyor.
Büyük abdestine günde 1 kez çıkıyor.
Günde 3-4 litre su içiyor. 2-3 saatte 1 idrara çıkıyor.
Yemek yemede bir sıkıntı yok. Yemek az az sık yiyor.
Kortizon alıyor.
Ağrı kesici bant 75 lik kullanıyor.
Bize nasıl yardımcı olursunuz. Sizin ile ilgili videoları izledik ve olumlu sizin hakkınızda iyileşen hastalarınız. Lütfen bize de yardımcı olun.

Sistem kayıt tarihi 06-11-2019
Hocam Selamın aleykum. Benim babam 3.evre akciğer kanseri ve 55 yaşında.
Sağ akciğerde 10-9*6 cm,
Mediastanda 1.5 cm lenf nodu,
Orta az derece diferansiye adenokarsinom,
Buzlu cam dansitesi bronşektazi,
Vertebral kemik yapılar dejeneratiftir.
Troid sağ lobda hipodens nodül dikkati çekmektedir.
Boyu 170 kilosu 70 hastalık esnasında 7 Kilo verdi.
Büyük abdestine günde az çıkıyor.
Su az içiyor.
Gündüz uyuyor.
İştah yok ama yiyor. Ayakta, Halsizlik var.
Kan değerleri düşük,
Sırt kürek kemiği ve göğüs ağrısı var. Yeşil reçete kullanıyor.
Cok ağrısı var günde yaklaşık 10-12 tane ağrı kesici içiyor.
Ağrıları hafifletmesi ve metastazı engellemesi için kenevir yağı tavsiye ettiler onu aldım.
Bize bir tavsiyeniz var mı? Teşekkür ederim şimdiden kolay gelsin
Akıllı ilaç tedavisi uyumsuz çıktı. su an tedaviye başlamadı daha kemoterapi alacaksın dediler onada daha başlamadı

Sistem kayıt tarihi 04-11-2019
İyi günler bu pazartesi günü çekilen tomografi sonucu akciğer kanseri gibi gözüküyor dediler, Çarşamba günü evde ağrıları yükseldi ve bi tanıdığımız aracılığı ile girişi yaptık.. sizin bu konudaki ününüzü duyduk ve yazmak istedim. Sizinde amcamı kontrol etmenizi isterim! Şimdilik elimde olan sonuçlar
En son attığım sonuçlarda dün için üniversitesinde ilk yapılan sonuçlar
Doktorum amcamın yaşı 49 yapılabilecek ne varsa yapmak isterim, yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler iyi günler

Sistem kayıt tarihi 18-10-2019
63 yaşında erkek Akciğer küçük hücreli,
180*90
İnce bağırsakta kitle alındı ameliyat oldu her gün çıkıyor.
1 kez büyük abdestine çıkıyor
2 lt su içiyor günde,
Ağrı yok,
Balgam var,
Öksürük yok.
Nefes darlığı az yürüyüş yapıyor.
6-12 ay ömür vermişler.
Sol lomber bölgede kas planları arasında 4.2 cm lipom
Solda femoroasetabular eklem mesafesinde daralma komşu kemiklerde dejeneratif değişiklik
Kemik yapılarda ostedejeneratif değişiklik.

Sistem kayıt tarihi 12-08-2019
Hastalık öyküsü Slm Siz yalovadamisiniz ? Kiz kardesim aksam sizin videolarinizi izlemis
Annemiz akciger kanseri Kiz kardesim kendi yöntemleri ile arastirmalari ile anneme bitkiler hazirliyor/

Sistem kayıt tarihi 05-08-2019
Hastalık öyküsü hocam teyzem avustralyada yaşıyor dün bana yazdı sizi internetten bir tv programınızı izlemiş ona göre bana söyledi yazarmısın nasıl oluyor diye konu ile lgli ne yapmamız gerekir ise yapalım raporlar ingilizce hocam. eğer gerekirse ben çevirebilirim hocam. haftaya annem avustralyaya gidecek onun ile göndermek istiyoruz ilaçlırınızı yetişirmi? acil bize ulaşın hocam saygılar. 

Sistem kayıt tarihi 04-08-2019
Hastalık öyküsü hocam biz isveçde yaşıyoruz. babam küçük hücreli akciğer kanseri 4 aydır tedavi görüyor ameliyat oldu kemoterapi aldı. radyoterapi gördü. fakat sonuç pek iyi değil doktorlar cevap vermedi ve karaciğere sıçardı diyorlar. yarın pet çekilcek size elimizde bulunan raporları gönderelim biz hızlıca tedavi olmak istiyoruz yardımcı olun. tüm videolarınızı ailece izledik hocam. yardımcı olun.

Sistem kayıt tarihi 02-08-2019
Hastalık öyküsü komşumuz sizde ürün aldı aslında çok da iyi geldi ama hastanede enfeksiyon kapmış ve vefat etti ben abim için size yazıyorum teliniz vardı bende kaybettim burdan yazamak istedim. raporlarımız tamam en son pet çektirdik sonucu var patoloji sonucu küçük hücreli dışı akciğer kanseri dediler. nefes darlığı ve öksürük var. ağrılar çok şiddetli değil ama genede var. ne yemeli ne içmeli detaylı olarak bilgilendirirseniz sevinirim. 9 protokol tedavisi idi onu almak istiyoruz yardımcı olursanız sevinirim. abim için elimden geleni yapıcam saygılar hocam

Sistem kayıt tarihi 01-08-2019
Hastalık öyküsü Hastalık öyküsü dün patoloji raporu aldık ve yıkıldık küçük hücreli akciğer kanseri dediler hocam annem aslında dimdik ayakta biraz öksürük ve nefes darlığı var. ameliyat şansı yokmuş. kemo alıcaksınız dediler. özel hastaneye götürdük tüm analizleri baştan yaptırdık. size göndersek bir incelermisiniz hocam. bu konuda iyileşen örnekleriniz var yardımcı olun.

Sistem kayıt tarihi 01-01-2019
Hastalık öyküsü Hastalık öyküsü 8 ay önce küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi konuldu. Nefes darlığı kuru öksürük balgam var. göğsümde ve sırt bölgemde ağrı var. 4 evre teşhsi konuldu. Ameliyat oldum. kemo görüyorum. destek programı istiyorum.

Sistem kayıt tarihi 26-12-2018
Hastalık öyküsü Hastalık öyküsü Hocam iyi günler annem akciğer kanser küçük hücreli 4 evre kemo aldı karında şişme var. 20 kilo verdi bize nasıl yardımcı olursunuz. saygılar.

Sistem kayıt tarihi 14:45:43 19-04-2017
Hastalık öyküsü Kardeşim akciğer kanseri 4. evre dediler akciğer zarında su topluyor. nefes darlığı ve balgam öksürük var ne yapaalım. Memlekette tedavisini yaptığınız hasta yönlendirdi. bizde kullanmak istiyoruz .

Sistem kayıt tarihi 14:45:43 19-04-2017
Hastalık öyküsü Akciğer kanseri

Sistem kayıt tarihi 18:32:58 07-03-2017
Hastalık öyküsü Merhaba, hocam eşim 40 yaşında over ca 3. evre şubat 2016 da konulan teşhis Akciğer karın bölgesi pankreas ucu dalak yayılım vardı 3 kür kemoterapi sonrası ameliyat mayıs ta ameliyat olduk 2 ay sonrasında yine sırt ağrısı ile kontrollerde lenf Akciğer kemik ve omurilikte yayılım oldu kemoterapi aldık 3-4 kür fayda etmedi şimdi ilaç değişti yeni almaya başladık ama bu seferde nefes darlığı oluyor ara ara akciğer filmi temiz çıktı şimdi ne yapmalıyız yardımlarınızı bekliyorum.

Sistem kayıt tarihi 16:00:28 07-03-2017
Hastalık öyküsü Mr sonucuu Akciğerda tümer nekrozu mevcut. biyopsi sonucu hcc düşündürmekte.denlidi. tümör büyük oludğu için amelayt şansı verilmediği. sadece nexevar ilaç kullanıyor.afp ve kan testeleri normal düzeyde şu an. sarılık bayağı yüksek ilaç kullanıyor.ilaç kullanalı 4 ay oldu.yardımcı olursanız sevnirim

Sistem kayıt tarihi 12:11:11 04-03-2017
Hastalık öyküsü Merhaba hocam Akciğer kanseri olan bir yakınımız var total bilorobin seviyi 7.5 karnında çok şişlik ve ağrı var kasıkları bir kavun büyüklüğünde şişik durumda bu seviyede kurtuluş olasılığı varmı yada ne yapmamız lazım

Sistem kayıt tarihi 20:48:29 16-01-2017
Hastalık öyküsü Annem sağ meme ca, Akciğer metastası oluşmuş, dünki total billurubin 22, 1 hafta önce 1 ay ömrü kaldığını öğrendim, batından 2 defa su çekildi.
Ankara dayız çare yok diye eve gönderdiler yalvarırım acil yardım edin bize ne olur

Sistem kayıt tarihi 20:26:17 13-01-2017
Hastalık öyküsü Barsak kanseri Akciğere metastas yapmıştı. Barsaktan tümörlü alan alındı. Akciğerda olan hastalık kontrol altına alınamadı. Akciğer ve mideye atladı. Artik doktorlar tedavi önermiyor. Sonunun yaklaştığını söylüyor. 

Tıbbi Sorumluluk Reddi

0.046251058578491