Sinovit hastalığı öldürürmü

sagaltman.com » Sinovit hastalığı
18:35 26-10-2018 | icon 2534
Sinovit hastalığı öldürürmü

Sinovit hastalığı öldürürmü Hayır, böyle bir şey doğru değil.
Doktorunuz ile danışınız. 
Sinovit hastalığı sadece ileri safhada hareket kabiliyetini engeller.
Sinovit hastalığı ellerde ve ayaklarda açılmama sorunu olabilir.
El ve ayaklarda kitlenmeler,
Ödemler var ise bunları gidermek gerekir.
Buna neden olan etkenleri ortadan kaldırmak.
Bunların olması demek farklı algılanmamalıdır.
Kesin size bu konuda cevabı verecek olan Romatoloji Doktorunuzudur

Sinovit hastalığı öldümcülmüdür

Sinovit ölümcülmüdür aslında en güzel tabiki Doktorunuzdur.

Sinovit hastalığı ölüm riski

Sinovit ölüm riski hayatın kendisnde mevcut fakat sorun yapmayınız. Yapmanız gereken Doktorunuz ile istişaredir.

Sinovit hastalığı

Pigmente villonodüler sinovit; eklem, fasya, bursa ve tendon gibi yapıları çevreleyen sinovyal dokunun, benign, ileri derecede proliferasyon gösteren, nedeni hala tam aydınlatılmamış bir hastalığıdır.
Genellikle tek eklem tutulumu görülür.
En sık diz ekleminde rastlanılır.
Lokal ya da yaygın olmak üzere iki tip altında incelenir.
Tedavide total eksizyon uygulanır. Pigmente villonodüler sinovit (PVNS); sinovyal dokunun nedeni bilinmeyen, benign, proliferatif, enflamatuar bir hastalığıdır .
İlk olarak 1941 yılında Jaffe tarafından tanımlanmıştır.
Lokalize ve yaygın olmak üzere iki formu vardır.
Lokalize form, sinovyal dokunun nodüllerle karakterize fokal proliferasyonu şeklindedir. Yaygın formda ise eklemdeki bütün sinovyal doku tutulmuştur. Nadirgörülen bir hastalıktır. Yılda, bir milyonda iki yeni hastaya rastlanır (2,3). Genellikle tek bir eklemi tutar. Vakaların %1 "inden azında ise birden fazla eklem tutulumu saptanır. En sık diz ekleminde olmak lignite bulguları yoktur. Stromada demir depolanması, fibrosis, hyalinizasyon ve enflamasyon görülebilir.malignite bulguları yoktur. Stromada demir depolanması, fibrosis, hyalinizasyon ve enflamasyon görülebilir. PVNS; her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, genç-erişkin yaş hastalığıdır, 20-50 yaşları arasındasıktır. Kadın-erkek oranı eşittir (1-8). Hastalar en sık ağrı ve şişlik şikayetleri ile hastaneye başvururlar. Ancak karakteristik olarak bu hastalar; uzun süre tanı alamazlar. Sık tekrarlayan efüzyon atakları olabilir. Eklem ponksiyonunda normalden daha koyu sarı ile kırmızı kahverengiye kadar değişen özellikte bir sıvı aspire edilebilir. Direkt radyografilerde yumuşak doku dansitesi görülebilir, hastalığın derecesine göre kemik değişiklikleri, subkondral kistler ve eroziv değişiklikler izlenebilir. Kalsifikasyon içermez (1,2). Bilgisayarlı tomografi; özellikle kemik erozyonlarını ve derecesini saptamada faydalıdır. Günümüzde; MR, PVNS tanısı koymada ve ayırıcı tanıya gitmede büyük kolaylık sağlamıştır. MR ile nodül içeriğinde hemosiderin artışı ile düşük sinyal intensitesi, yağ artışı ile ise yüksek sinyal intensitesi saptanır PVNS tedavisi; eklemdeki hasarın derecesi ve hastanın yaşına göre değişir. Belirgin eklem hasarı ve kemik erozyonu olmayan hastalarda total sinovektomi en seçkin tedavi yöntemidir. Açık veya artroskopik yolla yapılabilir. Total eksizyon yapılamayan durumlarda ameliyat sonrası radyoterapiden yararlanılır. Hastalığın ileri evrelerinde artrodez veya artroplasti uygulanır Bu çalışmada, nadir görülen bir hastalık olan PVNS"in orta ve uzun dönem tedavi sonuçları eşliğinde, hastalığın klinik özellikleri tanımlanmıştır.

A.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Op.Dr.
A.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Araştırma Görevlisi
A.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD, Uzman Dr.
A.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Prof. Dr.

 

Tıbbi Sorumluluk Reddi

0.059861183166504